Specialisatie

OriGENE-rugtherapie

De OriGENE-rugtherapie is een bijzondere vorm van kracht- en coördinatietraining en vindt plaats op een speciaal fysiotherapeutisch behandeltoestel, dat in Nederland werd ontwikkeld onder leiding van sportarts Frank Bertina. Het behandeltoestel lijkt op een fitnessapparaat, maar is dat beslist niet. Het is een typisch voorbeeld van simplexity; schijnbare eenvoud. Het gaat om de diverse bijzondere en vernuftige details van het toestel. Tijdens de behandeling op het toestel wordt het onderlichaam gefixeerd. Benen en bekken bewegen dus niet mee. Op deze manier wordt alleen de strekbeweging van de rug getraind. Op een aantal manieren kan de belasting tijdens de behandeling bovendien worden aangepast door de fysiotherapeut aan uw individuele mogelijkheden en beperkingen. De behandeling is dus maatwerk, waarbij de therapeut gebruik kan maken van 7 verschillende instellingsvariabelen. Geen enkel ander behandeltoestel heeft die mogelijkheid. Een OriGENE-behandeling mag alleen worden uitgevoerd door (para)medici, een manueel- of fysiotherapeut of een arts. Zij worden door OriGENE opgeleid en gecertificeerd tot OriGENE-behandelaar.

Korte behandeltijd

Behandeling met behulp van het toestel vraagt bijzonder weinig tijd: na een uitgebreide intake en screening, slechts circa 20 minuten per behandeling. In de eerste periode van circa tien weken is één behandeling per week nodig. Daarna kan de frequentie worden teruggebracht tot eenmaal per twee of meer weken. Is uw rug optimaal hersteld, dan is niet meer dan één behandeling per één à twee maanden nodig. Soms kan zelfs worden volstaan met één à twee behandelingen per jaar.

Meer info

In principe is de OriGENE-behandeling bedoeld voor alle patiënten met wat we noemen aspecifieke rugklachten. Daarmee bedoelen we hier dat er geen andere, vaak specialistische, behandeling noodzakelijk is. Meestal is er sprake van chronische rugklachten, dat wil zeggen dat de klachten langer dan twaalf weken bestaan, vaak zelfs jarenlang. Wilt u weten of de methode ook voor u geschikt is? Kijk bij: Wie komt in aanmerking?

Verzekering

Meestal vindt gedeeltelijke of volledige vergoeding plaats door de verzekeraar. U moet dan wel een aanvullende verzekering hebben afgesloten, met daarin een verzekeringsdekking voor fysiotherapie. Overleg zo nodig van tevoren met uw behandelaar.